ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตสมาชิก SIMLab ทั้ง 4 ท่าน ปีการศึกษา 2558

1. ลลิตา ณ หนองคาย

2. เรขา โสมพงษ์

3. อรพรรณ ชัยกิติ

4. อรรถพร สะพะพันธุ์

ยินดีด้วยครับ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ (TNIAC 2015)  โดยสมาชิกจาก SIMLab 

การประชุมสมาชิก SIMLab มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อหารือในเรื่องการทำวิจัยและกำหนดแผนการทำวิจัยในปีการศึกษา 2557 นี้

SL_Meeting_2014_0600005

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาชิก SIMLab ได้ร่วมต้อนรับจาก Osaka Prefecture University

ในงานประชุมวิชาการ ICBIR 2014 : INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND INDUSTRIAL RESEARCHสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

SIMLab TNI

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND INDUSTRIAL RESEARCH (ICBIR 2014) โดยสมาชิกจาก SIMLab